ALKOHOL

Emília Dzvoniková

  • Neustále opakovanie používania, napriek jasným dôkazom škodlivosti
  • Zvyšovanie tolerancie voči predmetu závislosti a následne zvýšenie dávky
  • Znížené sebaovládanie
  • Abstinenčné príznaky (agresivita, podráždenosť, depresívnosť no taktiež telesné príznaky)
  • Zmena osobnosti, správania a psychiky
  • Zanedbávanie svojho okolia a svojich blízkych
  • Klamstvá a sľubovanie nápravy

Comment Stream