Anonymous

A lot of hacking is playing with other people, you know, getting them to do strange things.

Informatie

Anonymous heeft twee betekenissen. Als internetmeme vertegenwoordigt zij enerzijds het concept van vele online gebruikers in de internetgemeenschap of als online gemeenschap zelf, die zich op anonieme wijze coördineren in de richting van een losjes afgesproken doel. Anderzijds opereren losstaande groepen van mensen, die protesteren en andere acties ondernemen, onder de noemer "Anonymous", die voortvloeit uit dezelfde Internetmeme.

Comment Stream