TEAM 4 - projekt ITEC

Lucka,Martina,Martin,Lukáš

Začátek

Naše škola je zaregistrována na projektu ITEC. Tento blog píšeme abychom jiným  skupinám mohli ukázat naší práci.My jsme skupina číslo 4. a budeme vám chtít vysvětlit modální slovesa(Can a Must) ty to slovesa jsou v angličtině hodně používané a budeme pracovat na příručce aby bylo přehledné se tyto slovesa naučit.Druhé téma máme výslovnost tu vypracováváme ve Wordu.To zpracovává Martin takže to určitě bude přehledné a pochopitelné :D. Jinak Příručka už je skoro hotová.

26.11

Dnes je 26.11 a už máme vše hotové.Myslím,že modální slovesa jsou přehledné a bude se to snad líbit.Výslovnost už je také hotová.Výslovnost porovnáváme Americkou a Anglickou...

Dneska je 3.12 a všechnu práci jsme odevzadli na moodle,paní učitelce.Ještějsme stihli udělat rozhovor  se zuzkou,která se ptala na naši práci. Práce nás bavila  a doufám , že naší práci ostatní pochopí a bude se  líbit :)

Comment Stream