ORSZA 1514

konfrontacja dwóch sposobów wojowania na granicy dwóch epok historycznych

Zażarty bój stoczony 8 września 1514 roku na rozległej równinie w pobliżu Orszy (obecnie Białoruś) pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a armią moskiewską zakończył się dotkliwą klęską dla Moskwy.

Zwycięskimi wojskami polsko-litewskimi dowodził wielki hetman litewski, książę Konstanty Ostrogski i jego podkomendny, kasztelan wiślicki, starosta trembowelski i lubelski - Janusz Świerczowski

Armią moskiewską dowodził wojewoda Iwan Czeladnin i Michaił Bułhakow-Golica.

Przeczytaj artykuły:

MALOWANY RAPORT Z POLA BITWY

W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się zagadkowy obraz nieznanego malarza od lat będący przedmiotem badań historyków, historyków sztuki i baśnioznawców. Dyskusje toczą się wokół realiów batalii, detali ubioru i uzbrojenia - jednak mimo to w dalszym ciągu niewiele wiemy o tym obrazie. Nie wiemy również kto, gdzie, na czyje zlecenie i za czyje pieniądze namalował ten obraz.

500 LAT PO ... na ulicach Warszawy

POLSKA I LITWA KONTRA MOSKWA

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ? - SIĘGNIJ PO MAGAZYN HISTORYCZNY NR 9 Z 2014

Comment Stream