Place Your Title Here

You can put a sub headline here.

Příprava na posmrtný život a mumifikace

  • Starověcí Egypťané věřily na posmrtný život.
  • Bály se dne kdy příde konec světa.
  • Vytvořily metodu balzamováni a mumifikování těl aby se navždy uchovala  například aby se uchovalo tělo Faraona.
  • Mrtvoly pohřbívaly v pyramidách.
  • mumifikace-Po smrti bylo tělo odneseno do Krásného Domu tam ho či jí zakonzervovaly odstranily orgány ale srdce nechaly aby mohlo být na onem světě uctíváno.
  • Poté tělo pkryly krystaly chemikálie zvané natron.
  • Po 40 dneh tělo připravily na další fázi vycpaly ho listím nebo pilinami.