The Keeley Consulting Group At fa de grundlaeggende principper for udvikling af politikker

En politik kan være afbildet som en gruppes made at gore tingene--noget, der udvikler sig over tid og i sidste ende far vedtaget af nyere interessenter. Det er et klart udtryk for en virksomheds stilling pa visse problemer og vejledninger sine interessenter i at na sine mal.

Det er utvivlsomt et vigtigt for enhver organisation, som det tjener som et monster eller en standard, som interessenter vil konsultere, nar der opstar en tvist vedrorende gennemforelsen af en saerlig beslutning. Udvikle en politik, er imidlertid en lang og besvaerlig proces.

Keeley Consulting Group beskriver processen for politikudvikling som noget, der er baseret ikke kun pa organisationens kollektiv beslutning om hvilken retning at tage, men ogsa pa de enkelte visninger af sine interessenter.

Du kan let forsta essensen af at udvikle en politik, er her en oversigt over grundlæggende:

-Bestemme det formal, at en bestemt politik vil tjene i organisationen.

-Uddelegere et team til at fokusere pa den politiske udvikling pa reformagendaen. Udviklingsprocessen kan tage flere maneder at afslutte, sa der bor vaere en plan detaljering, der skal gore de pakraevede opgaver og den tilsvarende tidsramme for hver.

-Bortset fra det abenlyse behov for advokatbistand i denne forskning fase kræver det ogsa laese officielle rapporter om organisation og eksisterende lovgivning og politiske dokumenter om relaterede emner. Yderligere oplysninger kan indsamles fra et mode med eksperter eller en undersogelse blandt de interesserede parter.

-Udarbejde et debatoplaeg, som indeholder en oversigt over alle de oplysninger, der indsamles fra forskningsfasen samt nogle politiske forslag stammer fra dem.

-En indledende samtale med de berorte parter har skal udfores for at fa deres feedback pa debatoplaegget. Det er bydende nodvendigt, at alle interesserede parter inddrages i denne fase for at skabe en fornuftig politik.

-Efter at de berorte parter har givet deres synspunkter, kan et udkast til nu tilberedes baseret pa horingen.

-Det opdaterede udkast til politik har til at gennemga yderligere diskussion og revisioner, sa det er afgorende at fa aktorernes tilbagemeldinger igen. Alle praeciseringer eller semantiske problemer bor behandles pa dette punkt.

-Nar arbejdsgruppen har bestemt, at alle bekymringer vedrorende politikken har vaeret behandlet tilfredsstillende, kan den nu faerdiggores. Den endelige politik har derefter vedtages formelt af gruppen i et mode. Ogsa, for vedtagelsen fase arbejde, politikken bor effektivt meddeles alle i hele gruppen, og sorg for hver interessent er velorienterede om dens gennemforelse.

-Selv nar det er allerede blevet gennemfort, kunne en politik stadig finjusteret og revideret. Der fastsaettes en fast tidsramme at evaluere dets effektivitet (f.eks. hver 6 maneder, hvert ar, osv).

Comment Stream