Kutná Hora

                        Řadí se po bok historicky nejvýznamnějších měst České republiky.

  • těžilo se zde stříbro a proto je Kutná Hora považována za poklad naší země a taky v 13. stol. tento revír představoval 1 třetinu bohatství Evropy
  • na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995. Díky svým stavbám a težbje stříbra.
  • v centru města je Chrám Svaté Barbory

Je tu krásné prosředí spoustu památek například

Kaple Božího tela

Chrám Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Sv. Jakuba

Kostel Panny Marie na Námeti

Kamenná kašna

Comment Stream