Státní symboly

Státní vlajka

je nejčastěji užívaný státní symbol.

vyjadřuje svobodu a samostatnost našeho státu.

tradiční české barvy:červená, modrá a bílá

Vlajka prezidenta republiky

velký státní znak

lipové ratolesti

heslo „Pravda vítězí”

červenomodrobílé lemování

Velký a Malý státní znak

Znaky histerických zemí českého království:

1. a 4. pole -český lev (lvice)

2. pole - moravská orlice

3.pole - slezská orlice

Hymna

z hry fidlovačka

autoři: hudba:Frantíšek Škroup

text:Josef Kajetán Tyl

Státní pečeť

Velký státní znak

název republiky

slouží k pečetní státních listin

Pověst

Podle kroniky takzvaného Dalimila získal roku 1158 český kníže Vladisav II. od   Fridricha královský titul a zároveň jako erb stříbrného lva s jedním ocasem na červeném poli (zde panuje nejednotnost v názvosloví a lze se setkat s pojmem lvice, který má označovat jednoocasého lva, spíše ve starší literatuře).

Comment Stream