Vláda Zikmunda Lucemburského

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

Císař Svaté říše římské, uherský, český král, slezský vévoda, moravský, lužický, braniborský markrabě, narození 14.2 1368 úmrtí 9.12 1437 (69 let)

JAN HUS

římskokatolický kněz,český středověký náboženský myslitel,vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel narození 1370 úmrtí 6.7 1415

4 PRAŽSKÉ ARTIKULY

Hlásání slova Božího                                                                                                                              Přijímání pod obojí                                                                                                                                Zákaz světského panování kněží                                                                                                         Trestání hříchů ve všech stavech                                                                                                         1420

BITVA U LIPAN

30.5 1434                                                                                                                                                  zahynul Prokop Holý , prohrály polní vojska

KOMPAKTÁTA

konala se v letech 1433 až 1435 a byla potvrzena v Basileji v červenci roku 1436.                    Kompaktáta byla vyhlášena v Jihlavě, ale jejich šiřitelé se hlásili k podpisu usnesení Basilejského koncilu, které podepsali papež Evžen IV. a císař Zikmund Lucemburský.

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY                                                                                                                              Křížové nebo křižácké výpravy, starším výrazem kruciáty, byly vojenské výpravy z dob středověku, které vyhlašoval papež proti muslimům,pohanům a kacířům.Účastníci před zahájením výpravy skládali slib a byli označeniznamením kříže, které si našívali na šaty, a proto se nazývali křižáci

DEKRET KUTNOHORSKÝ

Dekret kutnohorský je listina omezující vliv cizinců na pražské univerzitě vydaná 18. ledna 1409 za vlády Václava IV., na jejím vzniku se podílel především Jan Hus, Jeroným Pražský a Jan z Jesenice, přední členové reformní skupiny na univerzitě. Podle dekretu obdržel český národ na univerzitě tři hlasy, ostatní národy (saský, bavorský a polský) jeden. „Národy“ na středověkých univerzitách byly spolky sdružující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Český národ na pražské univerzitě zahrnoval všechny studenty a profesory pocházející z Čech, Moravy (tedy i německy hovořící), Uher a Sedmihradska. Dekret se týkal pouze třífakultního učení, ne právnické univerzity.