הרדב"ז
גלעד ברמן

רבי דוד בן שלמה אבן זמרא, רדב"ז היה אב בית דין ומנהיגה של יהדות מצרים ומחבר שו"ת הרדב"ז.

Comment Stream