נמלת האש הקטנה

נמלת האש הקטנה הגיעה לארץ מדרום אמריקה.
לנמלת האש הקטנה יש עוקץ חד וכשהיא עוקצת מרגישים צריבה לא נעימה. הצריבה יכולה להמשך כמה שעות ואפילו כמה ימים.
הדרך להדביר אותם היא להרוג את המלכה ואז לאט לאט כל שאר הנמלים ימותו.

Comment Stream