Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Dyslexie is een kleine afwijking in het natuurlijke taalsysteem in de hersenen (in de linker hersenhelft). Deze afwijking zorgt ervoor dat het moeilijker is om koppelingen te leren tussen gesproken taal en geschreven taal.

Problemen bij dyslexie:

Veel mensen met dyslexie hebben erg moeite met lezen.

Spellend lezen= kinderen leren woorden lezen door ze eerst in stukjes te hakken en die stukjes daarna weer aan elkaar te plakken. Ze lezen ‘b-oo-m’, en zeggen dan pas ‘boom’. Na verloop van tijd gaan ze over tot globaal lezen, ze lezen het woord nu in een keer goed. Maar sommige kinderen hebben hier problemen mee.

Dyslexie is een stoornis in het technisch lezen, niet in het begrijpend lezen. Dyslexie kan het begrijpend lezen wèl belemmeren. Dit is het geval als het technisch lezen onevenredig veel aandacht en energie vraagt, zoals bij een kind met dyslexie.

Dyslexie belemmert ook het vlot leren lezen. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

Oorzaak van dyslexie

Problemen in de hersenen: Het taal gebied ligt in de linker hersenhelft maar bij mensen met dyslexie functioneert deze hersenhelft minder goed. Als deze mensen ook bezig zijn met bijvoorbeeld lezen gebruiken ze de rechter hersenhelft meer en kunnen daarom ook erg vermoeid raken.

Oogbewegingen: Als je leest maken je ogen kleine shockjes en dit wordt bestuurd met linker hersenhelft, doordat deze hersenhelft minder goed werkt kunnen niet alle woorden goed opgenomen worden en slaan mensen met dyslexie ook vaak woorden of zinnen over.

Gehoorproblemen:  Als je op een jonge leeftijd problemen met je oren krijgt mis je een heel stuk ontwikkeling omdat je niet weet hoe je de woorden uitspreekt of omdat je niet niet weet hoe de klanken klinken.

erfelijkheid: Meestal zit het ook al in de genen, misschien heeft 1 van je ouders het wel of zit het in de familie dan heb je een hele grote kans dat jij dit ook kan krijgen het is namelijk iets dat je kan erven.

Aandachtspunten omgang van dyslexie

Organisaties die zich bezig houden met dyslexie

Balans: is een landelijke oudervereniging waar je informatie kunt vinden over dyslexie en andere leer- en/of gedragsstoornissen. Er is ook een magazine waar je meer te weten kan komen over verschillende soorten stoornissen zoals: ADHD, PDD-NOS, dyslexie enz.

Instituut Nijenkamp: Dit is een instituut waar ouders hun kinderen kunnen laten onderzoeken naar dyslexie door gespecialiseerden. Er kan ook onderzoek worden gedaan naar bijvoorbeeld: hoogbegaafdheid, sociaal-emotionele problematiek en concentratie problematiek. Het instituut verzorgt ook coaching voor ouders en leerkrachten en wordt ook huiswerkbegeleiding en bijles aangeboden. Dit word allemaal aangeboden in Almelo aan de Ootmarsumsestraat 75/77 voor verdere informatie kunt u de link bezoeken.

Het dyslexie gedeelte van Balans:

Het gedeelte die op dyslexie gespecialiseerd is heet: Steunpunt Dyslexie. Op deze site wordt er dieper op de leerstoornis ingegaan . Er is op de site informatie te vinden over de leerstoornis en er worden ook cursussen aangeboden voor de ouders. Allemaal wordt dit gedaan om de omgang met het kind te verbeteren en het zo normaal mogelijk te houden voor een kind.

Eigen mening

Op de basisschool had ik altijd al moeite met taal en spelling. In groep zeven heb ik een test gedaan op school om te kijken of ik dyslexie had. Daar kwam uit dat ik waarschijnlijk dyslexie had.

Vanaf toen kreeg ik met dictee halve punt als ik een fout maakte. En met de eind cito in groep acht werd alles voorgelezen via de computer. Ik vond het wel fijn en het gaf duidelijkheid.

In de eerste klas kreeg ik opnieuw een test. Dat was een hele dag en moest toen allemaal testen doen. Een paar weken later kreeg ik de uitslagen van de test en daar uit bleek dat ik dyslexie had. Sindsdien kreeg ik een pasje en kreeg ik meer tijd voor de toetsen. Ook mocht ik in de mediatheek luisterboeken gebruiken.

Toen ik examen moest doen mocht ik zelf weten welk examen ik graag voorgelezen wou krijgen. Ik had gekozen voor Nederlands en Engels. Ook kreeg ik voor elk examen meer tijd. En uiteindelijk heb ik mijn examens gehaald.


mening

Comment Stream