Azteker

En mesoamerikansk indianurbefolkning

Aztekerna levde i sitt egna rike på 1300-talet i Mexikanska höglandet. Spanjorerna kom till aztekerna på 1500-talet och störtade deras rike. Aztekernas största stad vilket var deras huvudstad hette Tenochtitlán. De byggde staden på öar i Tezcocosjön, där Mexiko City ligger nu. Staden var upp kallad efter deras hövding Tenoch. Staden blev den största staden i världen enligt spanjorerna och staden hade 250 000 invånare. Aztekerna var Mexikos mest kända och mäktiga grupp, de kontrollerade runt 10 miljoner människor när spanjorerna kom och erövrade dem.

Namnet Azteker kommer från aztecalt vilket betyder “de som kommer från Aztlan”. Aztlan är ett område i nordvästra Mexiko, människor trodde att de kom därifrån så de kallade dem azteker.

Aztekerna var väldigt skickliga på jordbruk och försörjde sig till stor del av det. Ön Tenochtitlán var särskilt duktiga på jordbruk. Människorna på Tenochtitlán var inte bara bra på jordbruk, de var också riktigt duktiga på byggnader och skulpturer.

Aztekerna hade många gudar som de trodde på. Alla gudar har olika utseende och olika funktioner. Det fanns ett stort dubbeltempel i centrala Tenochtitlán som var egnat åt endast två gudar, deras krigsgud Huizilopochtli och den gamla regnguden Tlaloc. De hade många andra gudar också och några av den var solguden Tonatiuh, poesin och njutarens gud Xochipilli och ödet, spådomens och magins gud Tezcatlipoca. Deras universum var indelat i 13 himlar och 9 delar under marken. Aztekerna levde som vanligt urfolk med de offrade massa människor till gudarna. De var starkt troende.

Aztekerna hade olika kläder beroende på vem de var. Vad man adel hade man finare kläder än bönderna. Om man hade mantel var man modig och duktig. Man fick en mantel om man var i adeln. Man kunde också få en mantel om man tex gjorde en modig eller bra insats i krig. Tog man två fångar fick man en mantel med en orange kant.

Aztekernas kultur och konst har påverkats mycket av mayafolket.

När spanjorerna kom och erövrade aztekernas rike dödade de många av aztekerna och de som blev kvar dog i sjukdommar. Den sista aztek kungen blev mördad 1525 och spanjorerna tog över hela deras rike och gjorde det till nuvarande mexiko. Efter att spanjorerna hade tagit över riket var hela den aztekiska kulturen utplånad och de få som överlevde blev en del av den nuvarande mexikanska befolkningen. Nu lever de forntida aztekerna som vanliga mexikaner och har samma liv som en vanlig mexikan.


Aztekerna bodde i städer. Det är svårt att beskriva hur husen såg ut så att jag lägger in en bild.

Resonemang

Mexiko idag och det gamla Mexiko har förändrats. Det nuvarande Mexiko är mordernare än det förra tenochtitlán och vissa av människorna i tenochtitlán hade det bättre, de högre uppsatta hade det bra eftersom att de hade mycket bra och de hade mycket pengar men de som var slavar och lägre uppsatta hade det svårt eftersom att de inte hade så mycket pengar.

Mexiko är mycket större än tenochtitlán men de i mexiko har det fattigare och sämre för att det är ett sånt stort land och då blir det svårare att försörja ett sånt stort land. Husen har mordärnats och landet är mycket poppulärare på så sätt att det kommer fler turister och många vill åka dit.

Religionen är väldigt olika för att de flesta i mexiko är nu katoliker och tror inte på 50 olika gudar som aztekerna gjorde. Mexikanerna klär sig heller lika olika på grund av hur högt uppsatta de är på samma sätt. Man klär sig finare om man är kunglig än en uteliggare men det är inte på samma sätt som aztekerna gjorde.

Har man gjort en modig krigsinsats får man inte en mantel utan man får stolthet så det har förändrats väldigt mycket.

Aztekerna offrade människor till gudar vilket jag själv tycker är väldigt dumt, de dräper levande människor till gudar som förmodligen inte finns, det gör dem inte i Mexiko idag och det är bra, att offra är fel! Jag tror att de offrade människor för att få mer hjälp av gudarna, de offrade andra saker som föremål eller djur (tror jag) också men om de offrade människor kanske man fick mer tur eller bra skörd. Människor kanske var mer betydelsefulla och mer användbara för gudarna än en ko så en människa kanske gav mer än vad två hönor gjorde.

Vi offrar på sätt och vis människor idag fast inte till gudar, jag tror ingen religion bestämmer att man ska offra till gudarna i dagens samhälle för att vi är mer vettiga och vet att man inte dödar människor för att gudarna ska ge en bättre skörd. Men vi offrar på så sätt att vi har döds straff, men det är inte riktigt på samma sätt för att då har man gjort något hemskt och det hade inte människorna som blev offrade. Det är bra att döds straff har gått bort för många länder eftersom att man inte förtjänar döden, man kan få sitta i fängelse istället för att dö.

Såhär såg städerna ut på ett ungefärVill du veta mer om azteker? Klicka på länkarna här nedanför!

Källor: http: so-rummet.se, ne.se, vasa.abo.fik

Källorna jag har använt är trovärdiga men jag kan inte säga om filmerna är det, jag tror det eftersom att det verkar realistiskt och det stämmer med det mesta jag har läst.

Comment Stream