כל ילד צריך גיבור
ריטה פרסון

דיון ברשת


.חשוב לכולנו ללמוד מעמיתים. אנו מזמינים אתכם להגיב לדברים שהוצגו בסרטון

Comment Stream

3 years ago
0

כמו שכבר נאמר... אין למידה משמעותית ללא יחסים משמעותיים...