David Livingstone a Emil Holub

David Livingstone

- 19. března 1813 - 1. května 1873

- misionář, lékař, cestovatel

-1840- Afrika

- Afrika- šíření evangelia

- jako první přešel poušť Kalahari

- přešel napříč Jižní Afriku - z Luandy v Angole do mosambické Quelimane

- podlehl vyčerpáním - jezero Bangweulu

Objevy

- slané jezero Ngami

- Zambezi

- Viktoriiny vodopády

- jezera Malawi, Tanganika, Mweru

Na jeho památku jsou pojmenované Livingstonovy vodopády.

Své zážitky Livingstone popsal v první knize nazvané "Misionářské cesty a výzkumy v jižní Africe", která jako jediná vyšla i v češtině ve zkrácené podobě pod názvem "Napříč Afrikou".

Emil Holub

- 7. října 1847 Holice- 21. února 1902 Vídeň

-lékař, cestovatel

-první mapa a první knižní popis Vikrtoriiných vodopádů

- etnografické předměty

- velkolepé výstavy

- obdržel mnoho řádů a vyznamenání

- průzkum celé Afriky od Kapského Města až po Egypta

- zemřel na malárii a jiné nemoce z Afriky

Své zážitky z cest popsal Holub v knihách Sedm let v J. Africe a Druhá cesta do J. Afriky.

Muzeum Emila Holuba se nachází v Holicích nedaleko Pardubic- http://www.holubovomuzeum.cz/

Zde je odkaz na jeho sbírky exponátů http://muzeum.kd.holice.cz/

Odkazy

Comment Stream