"Starting our new Business"
(Sari-Sari Store)

kasabay ng paglipat namin sa panibagong bahay ay ang pagsisimula rin ng aming panibagong pagkakakitaan.

mabuti na lamang at bakasyon dahil nakakatulong ako sa pag-aayos at pagtitinda sa aming bagong tayong Sari-Sari store :D