Banky a sporiteľne

Banka je finančná inštitúcia, ktorá sa špecializuje na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov (prijímanie vkladov a pod.), poskytovanie úverov a sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií (výkon inkasa, prevod peňazí, poskytovanie rôznych služieb a pod.) .

Bankový zisk vzniká tak, že za vklady sa vyplácajú úroky a za úvery sa úroky vyberajú – rozdiel je zisk

Delenie:

-centrálna banka

-obchodné banky


Centrálna banka

- poskytuje úvery obchodným bankám

- vydáva bankovky a mince

- uskutočňuje finančné operácie štátu (vedie účty štátneho rozpočtu)

Centrálna banka v SR je Národná banka Slovenska ktorá ma sídlo v Bratislave.

Zriaďuje ju štát. Centrálna banka sa označuje aj ako „hlavná banka”  alebo „banka bánk”

Obchodné banky

- poskytujú úvery obyvateľom napr. na kúpu bytu, auta, ale aj podnikateľom napr. na nákup strojov, technológií...

- príjmajú vklady peňazí obyvatelia si môžu svoje peniaze uložiť na účet alebo vkladnú knižku, za uložené peniaze banky platia klientom úroky.

- realizujú sprostredkovateľské operácie rôzne prevody peňazí, vedenie účtov, vydávajú platobné karty, poskytujú zmenárenské služby, predávajú a nakupujú valuty iných štátov.

Valuty

- sú bankovky a mince iných štátov v hotovostnej podobne

Valuta predaj uvádza, za koľko nám banka cudziu menu predá

Valuta nákup uvádza, za koľko od nás banka cudziu menu kúpi


Stavebná sporiteľna

- finančná inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti súvisiace so stavebným sporením

- príjma vklady od stavebných sporiteľov na účet v stavebnej sporiteľni

- poskytuje stavebné úvery napr. na kúpu domu, bytu alebo rekonštrukciu

Stavebné sporenie podporuje aj štát, ktorý poskytuje štátnu prémiu.Comment Stream