Jornada de presentació

Pla de desenvolupament directiu

Presentació i objectius

L’objectiu d’aquest Pla de Desenvolupament Directiu és facilitar als equips directius dels centres hospitalaris i dels àmbits d’atenció primària un espai pel desenvolupament de competències i d’habilitats directives i de lideratge.

El programa ha d’ajudar a potenciar l’acompliment del seu rol com a directius i directives en el marc dels valors i les polítiques de l’empresa, tot afavorint la reflexió i potenciant l’aprenentatge col·laboratiu, amb la finalitat facilitar l’assoliment dels objectius que l’Institut Català de la Salut tingui establerts en cada moment.

Comment Stream