Lii katsetus

Konnektivism

George Siemens: uue õpiteooria KONNEKTIVISM uurija.

Konnektivistlik lähenemine rõhutab inimestevaheliste sidemete ja võrgustike rolli õppimises. Konnektivismi peamised mõisted on teadmus, õppimine, õpiruumid, võrgustikud ja ökosüsteemid.

Konnektivistlikus õpikäsitluses on õpetaja kui ühendaja, õpilane erinevates õpivõrgustikes õppija, õppimine on erinevate õpivõrgustike loomine.

Võrdluseks teisi õpikäsitlusi:

biheviorism - kus õpetaja on autoriteet, õpilane objekt

kognitivism - õpetaja kui tuutor, õpilane kui info läbitöötaja

konstruktivism - õpetaja kui partner, õpilane kui teadlik info läbitöötaja

Õpivõrgustiku tunnused (Tiigrihüppe haridustehnoloog Ingrid Maadvere):

  • rohkem kui üks õppija
  • olulisel kohal on omavaheline suhtlemine
  • õpetaja rolli vähenemine
  • võrgustiku tugevusest oleneb tulemus
  • õppimine teineteiselt

Comment Stream