Práce, Výkon a Energie

Práce

Práce se dělí na dva typy. První je manuální, což je síla získána pomocí svalů. A druhá je mechanická, stroj. Jednotka J (Joule).

Výkon

Je to práce vykonána za určitý čas. Jednotka je 1W (Watt).

Energie

Zdroj energie mají živočichové: jídlo, pití a spánek. Auta, stroje: různé paliva. Energie se neztrácí jen uniká naší pozornosti. Jednotka J (Joule).