ACOT ve Teknoloji Entegrasyon Düzeyleri

"Bir Bildirinin Anatomisi"

Çalışmaya başlayalı bir süre geçti. Fakat araya Ramazan'ın girmesi ile rehavet ve tembellik seviyemde meydana gelen artış, bu süreyi pek iyi değerlendirememe sebep oldu.  Özetler gönderildi. Birkaç gün içerisinde kabul edilenler açıklanacak. Bu arada Feedly ile alakalı bir bildirim daha var düzenlemem gereken. İnşallah 19.07.2014 tarihli bugünden itibaren bir hafta içerisinde ACOT ve entegrasyon düzeyleri ile ilgili okumaları bitirip yazmaya başlamayı planlıyorum. Sonrasında ise istatistikleri hesaplanacak.

ACOT hakkında kısa bir bilgi vermek için bildiri özetimizden kopyalayalım.

Öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyle çağın gerektirdiği şekilde bütünleşmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Bunların arasında Apple Classrooms of Technology (ACOT), 1985 yılında öğretmen ve öğrencilerin teknoloji ile ilişkilerini incelemek amacıyla başlatılmış bir proje olarak 86-89 yılları arasında yaptıkları çalışmaların sonucunda öğretmenlerin sınıflara teknolojiyi entegre etme düzeylerini 5 aşamada ele almıştır. Bu aşamalar sırasıyla: Giriş (Entry), Benimseme (Adoption), Uyumsama (Adaptation), İçselleştirme (Appropriation) ve Keşfetme (Invention) olarak sıralanmıştır.


1. Giriş (Entry): Öğretmen teknolojinin temellerini, araç gereçlerin kurulumu ve kullanımını yeni öğrenmektedir. Ortamda teknolojik araçlar vardır ama faydalanılmamaktadır. Geleneksel basılı ortamlar kullanılır. Öğretmen temel bilgisayar kullanımından başka bir kaygı duymaz. Bu açığı gidermek için zaman ayırmaz.
2. Benimseme (Adoption): Öğretmen daha çok bilgisayar destekli testler, çalışma materyalleri gibi temel araçları hazırlar, kullanır ve uygular. Teknolojik araçlar vardır fakat hep aynı işler için kullanılmaktadır. Öğretim hala yazı tahtası ve kitaplara bağlıdır. Öğretmen kelime işlemci, sunu aracı ve çok basit eğitsel araçları kullanır.
3. Uyumsama (Adaptation): Öğretmen öğretimi desteklemek için içerik-öğretim yönetim sistemi ve üretkenlik araçları kullanmaya başlar. Öğretmen internet, kamera, video-konferans araçları, akıllı tahta gibi teknolojilere sahiptir fakat etkili kullanamamaktadır.
4. İçselleştirme (Infusion/Appropriation): Öğretmen teknoloji desteğini, öğrencilerin anlama, uygulama, analiz ve değerlendirme araçlarını kullanması doğrultusunda devreye sokar. İşbirlikli, proje temelli teknolojileri kullanır. Öğretmen teknoloji konusunda rahattır ve birçok sorununu kendisi çözer.
5. Keşfetme (Invention): Öğretmen bir konu hakkında öğrencilerin araştırma, tartışma, kompozisyon yazma, proje geliştirme gibi aktiviteler yapabilecekleri zengin bir öğrenme ortamı geliştirir. Teknolojiyi farklı alanlarda, farklı özellikleriyle kullanabilir. Proje yönetim süreçlerinde birden fazla teknoloji desteğini kullanır. Bilgisayar ve diğer araçlar araştırma yapmak, web siteleri keşfetmek, farklı sunumlar oluşturmak, aygıtların kullanım yeteneğini kazanmak gibi işler için günlük düzenli olarak kullanılır.

Comment Stream