Jelaskan bagaimana gambar ini mengajar nilai bertanggungjawab?

Gambar ini menunjukkan seorang pelajar perempuan yang sedang membuat tugasan sekolahnya.Sebagai pelajar dia harus mengambil berat dan juga membuat tugasan yang diberikan oleh gurunya.

Adakah kamu akan menunjukkan nilai yang sama? Mengapa?

Saya akan menunjukkan nilai yang sama seperti pelajar di gambar tersebut kerana saya juga harus membuat kerja yang guru saya berikan.

Mengapakah nilai tangggung jawab penting dalam kehidupan?

Nilai tanggung jawab adalah penting dalam kehidupan kerana apabila kita memainkan peranan kita seperti, pelajar,anak dan sebagainya, pasti kita harus bertanggungjawab dengan tugas tugas kita.

Berikan 2 situasi yang memerlukan kamu bersifat bertanggungjawab.

Dua situasi tersebut adalah, saya menghabiskan tugasan-tugasan sekolah yang diberikan oleh guru saya dan apabila di rumah, saya harus bertanggungjawab sebagai seorang anak.Saya harus menolong ibu saya lipat baju,memasak dan juga taat kepada ibu dan bapa saya dengan membuat apa yang ditugaskan oleh mereka.

Comment Stream

2 years ago
0

Saya rasa gambat yang dipilih adalah sesuai kerana ia mununjukkan kita adalah bertanggungjawab untuk kerja kita. Nilai yang boleh dipelajar adalah Daya tahan

2 years ago
0
2 years ago
0
2 years ago
0

Saya rasa gambar ini sesuai dengan nilai kerana, ia menunjukkan bahawa orang itu menghabiskan jerja sekolahnya. Nilai yang boleh dipelajari adalah daya tahan, kerana seseorang itu tidak berputus asa membuat tugasannya .