College De Meer

Algemene begeleiding

Een van de sterke punten van College De Meer is het bieden van goede zorg en begeleiding. Dit gebeurt allereerst door de mentor. Hij of zij geeft meerdere vakken aan de mentorklas en is betrokken bij alles wat er zich in de klas of rondom de leerling afspeelt. Mentoren werken samen in teamverband. In de onderbouw zijn er twee teams; het team leerjaar 1 en het team leerjaar 2. In de bovenbouw zijn er ook twee teams; het team Zorg en Welzijn en het team Economie/TL.

Begeleidingslessen

Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar een extra taal- en rekenprogramma. Ook bieden wij in elk leerjaar meerdere begeleidinglessen en huiswerkbegeleiding aan voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of met het maken van huiswerk. Een aantal vakken waarin begeleidingslessen worden gegeven zijn: Wiskunde, Engels, Nederlands, Economie en Biologie.

Keuzebegeleiding

Door onze decanen is er een eigen programma ontwikkeld dat per leerjaar goed aansluit op de keuzes die de leerlingen dan maken. Dekeuzebegeleidinglessen worden door de mentor of kerndocent aangeboden. Het programma is bedoeld om leerlingen bewust te maken van de eigen capaciteiten, motivatie en interesses, maar ook van alles wat de maatschappij te bieden heeft aan opleidingen en beroepen. Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van deze keuzes staan onze decanen altijd klaar om hen daarbij te helpen.

Speciale leerlingbegeleiding

Voor leerlingen die meer begeleiding nodig hebben zijn, is er bij ons op school een zorgteam. Dit team bestaat o.a. uit leerlingbegeleiders, onderwijshulpverlener, schoolmaatschappelijk werker en een schoolverpleegkundige. Onze speciale leerlingbegeleiding kan extra zorg bieden wanneer ouders of leerlingen hier behoefte aan hebben.

Extra Begeleidingsklas

Deze klas is bestemd voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben dan ze in hun eigen klas kunnen krijgen. Ze worden enkele weken in onze EB-groep geholpen, maar blijven ondertussen het eigen lesprogramma volgen.

Comment Stream