Co jsme se učili

Ve fyzice jsme probírali hodně zajímavých věcí.

Např: pohyb, klid,dráha,rychlost,rychlost rovnoměrného pohybu,dráha rovnoměrného pohybu,vzorce,atd.

Jako první jsme brali pohyb .

Rovnoměrný pohyb - nemění svoji rychlost

Nerovnoměrný pohyb - mění svoji rychlost

Přímočarý pohyb - jeho trajektorie je přímka

Křivočarý pohyb - jeho trajektorie je křivka

Vzorce                                                                                                                                                      Zatím známe 3 vzorce.

1) V = s: t

2) s = v.t

3) t = s:v

v=rychlost           s=dráha            t=čas


Pohyb a klid

např.

strom vzhledem ke stromu vedle něj je v klidu

dům vzhledem k jedoucímu autu je v pohybu

Comment Stream