Deskundigheidsbevordering!

Lotte Engbers

 • Wat zijn je ontwikkelpunten/leerdoelen?
 • Mijn ontwikkelpunten zijn: dat ik collega’s meer feedback wil gaan geven. Ook wil ik me meer gaan ontwikkelen om rapportages kort en bondig te omschrijven.
 • Leerdoel: Op 2 september 2015 kan ik beter feedback geven aan collega’s en kan ik rapportages kort en bondig omschrijven.
 • Beschrijf welke vakliteratuur je zou kunnen gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen in je leerdoel.

Rapporteren:  http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Blogs/2006/6/Rapporteren-NURS003365W/

http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Achtergrond/2011/6/SMART-rapporteren-tijdens-de-artsenvisite-NURS007030W/

Feedback geven : http://www.zorgvoorbeter.nl/ouderenzorg/Communiceren-feedback.html

 • Beschrijf welke deskundigen je kunt raadplegen

Ervaren collega’s van de instelling waar je werkt, verpleegkundigen, artsen.

 • Beschrijf wat geschikte bijscholingen of themabijeenkomsten zijn en geef ook aan wie deze organiseert en waar je ze kunt volgen.

http://www.venvn.nl/Academie/Aanbod-bijeenkomsten/Verander-de-ander-begin-bij-jezelf

Feedback geven in de zorg, 16 september 2015, Heerenveen

http://www.stoc.nl/opleidingen-trainingen/54/rapporteren.html

Trainingen rapporteren in de zorg, Bunnik

 • Geef aan wat je zelf zou willen leren in zo’n themabijeenkomst of scholing

Ik zou willen leren om goed feedback te kunnen geven aan collega’s. En met de trainingen van rapportage zou ik kort en bondig willen leren rapporteren.

 • Beschrijf welke informatie je zou kunnen vinden in een zorginstelling

Op de sites van de zorginstelling kun je ook aanmelden voor scholingen en thema avonden over allerlei onderwerpen. Dit staan ook vaak in nieuwsbrieven van de instelling waar je werkt of op sites voor verzorgenden, zoals nursing.nl

 • Beschrijf welke websites en blogs je kunt gebruiken

Zorginstelling waar jezelf werkt en in moet loggen. Dan staan er op de hoofdpagina vaak al zien dat er scholingen zijn.

 • Beschrijf wie je zou kunnen uitnodigen voor een gastles (naam en gegevens)
 • Daniel Slingerland (ROC Midden-Nederland) Gastles over Rapporteren in de zorg.

Comment Stream

2 years ago
0

Wat een mooie en duidelijke tackk, echt goed bruikbaar!!😊