Částice

V této prezentaci bych vám chtěl stručně vysvětlit,to co jsme se učili o částicích.

Částice-má své vlastnosti,učili jsme se o elektrickém náboji.

Atomy-jsou složeny z atomového jádra,jádro je obklopeno elektronovým obalem. Každý typ atomu odpovídá určitému chemickému prvku.

Ionty:

Kationt (kladný iont)-má kladný elektrický náboj.

Aniont (záporný iont)-má záporný elektrický náboj.

Atomové jádro je složeno z protonů a neutronů.

Obal je složen z elektronů.

Molekuly-nejmenší částice.Molekuly jsou složeny z jednoho nebo více atomů.

Vzlínání-je užitečné v zemědělství.Pomáhá s růstem plodin.

               -není užitečné tehdy,když nám voda vzlíná do domu,proto dům musíme izolovat.

Brownův pohyb-je náhodný pohyb mikroskopických částic v kapalném nebo plynném skupenství.

Difuze-molekuly jsou neustálým nahodilým pohybem rozptylovány z místa s nejvyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací.