Leidinggeven - GNOTK

-  Terugblik kernwaarden

- 'Afrondend' deel leiderschap: jouw leven als bepalende factor voor (wijze van) leiderschap!

Waarom zou iemand jou als leider willen?

Zelfs een managementteam met meer ervaring kun je over het algemeen snel  stil krijgen met de vraag: waarom zou iemand jou als leider willen hebben? Dit  is de titel van het boek van Rob Goffee en Gareth Jones, waarin het leiding geven in relatie gezet wordt met de volgers. Hieruit komt naar voren dat het  voor volgers belangrijk is dat een leider een groepsgevoel creëert, dat hij  authentiek is, dat hij laat merken dat de bijdrage van volgers belangrijk is en dat enthousiasme overgebracht wordt.

Opdracht (10 minuten)

In duo´s bespreken wat belangrijk is in leiderschap en kijken of bovenstaande 4 elementen naar voren komen.

- Hoe zorg je dat je authentiek overkomt?

- Wat zijn praktische manieren om energie en enthousiasme op grote groepen over te brengen?

Klassikaal (10 minuten): elkaar korte feedback geven over wat men al sterk leiderschapsgedrag van de ander vindt, en  welke suggesties men zou geven om nog beter te worden.

Wat vertelt je leven over wie je bent?

Je krijgt 20 minuten om op een groot vel papier jouw eigen levenslijn te tekenen.              In de levenslijn geef je terugkijkend vanaf je geboorte aan wat de hoogte- en dieptepunten zijn  geweest, zowel in je werkende leven, als privé. Belangrijk is om te bedenken wat  de impact van die momenten op je eigen leven is geweest, zijn ze een trigger geweest om het roer helemaal om te gooien? Is bijvoorbeeld onafhankelijkheid  daarom de rode draad door je leven? Vervolgens presenteert iedereen zijn levenslijn in ongeveer 10 minuten, daarna kunnen de teamleden vragen stellen. 

Bron: Oosterhuis, I. (2012), 3 Oefeningen voor goed leiderschap. Geraadpleegd op 1 februari 2015, http://www.mt.nl/1/71866/home/3-oefeningen-voor-goed-leiderschap.html

Samengesteld door Gabriëlle Copini