יואל משה סלומון

1838-1912

    .רב, שד"ר, עיתונאי מפורצי חומות ירושלים וממייסדי פתח תקווה

בית הספר הממ"ד : מעלה שמעוני

ראשון לציון

טוהר, רדט, מעיין, זהבה