Wat weet je over 'peer pressure'?

Antwoorden graag via 'Comments'

En voel je niet onder druk gezet...

om te antwoorden ; )

Comment Stream