Afrondingsopdracht 1

Daphne de Groot       MOOM01O

Punt 1

Wetten en regelgeving

Wat houdt de Wmo in

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Wat betekent de verandering per 1 januari 2015

Mensen houden in de nieuwe plannen het recht op verblijf in een instelling. Meestal is dat hen eigen zorginstelling. Maar het kan gebeuren dat de instelling sluit of wordt verbouwd. Bijvoorbeeld omdat er niet genoeg bewoners zijn. Of omdat de bouwkundige staat niet goed is. Dan moet je verhuizen naar een andere zorginstelling.

Sommige vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, gaan over naar de gemeente. Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. Gemeenten bieden zo veel mogelijk maatwerk. Ze kijken naar de behoefte en eigen mogelijkheden.

Gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdwet

De gemeente wordt verantwoordelijk voor:

  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering.

Door middel van een paar sites, ben ik erachter gekomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor alles wat met de zorg te maken heeft, dus hun bepalen waar het geld naar toe gaat. Het kan dus zijn dat ze het geld niet besteden aan een zorginstelling, maar aan bijvoorbeeld een nieuwe lantaarnpaal of een drempel die ze willen plaatsen. Dit heeft veel gevolgen voor de zorginstellingen. Dit kan er voor zorgen dat banen verloren gaan en dat er nog meer bezuinigd moet worden en uiteindelijk niet iedereen de juiste hulp krijgt die hij nodig heeft.

Punt 2

Soorten woonvoorzieningen

in een woonvoorziening woont je in een huis met andere personen. Ze hebben allemaal een verstandelijke beperking en zitten soms ook in een rolstoel. Daar wordt samen gegeten, samen boodschappen gedaan en er wordt opgeruimd. Of je hebt je eigen huishoudelijke taken.

Overdag gaan ze naar de dagbesteding, naar school of naar de sociale werkvoorziening. En soms zijn er groepsactiviteiten.

Bij een woonvoorziening krijgt de cliƫnt alle zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Het is ook mogelijk dat u in een woonproject of wooninitiatief gaat wonen.

De ouders kopen of huren dan een woning, samen met andere ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen. De mensen met een beperking kunnen daar gaan wonen. Vervolgens vraagt je zelf alle hulp en begeleiding aan die er nodig is.

Als er veel zorg nodig is, dan kun je  gaan wonen in een instelling. Daar wonen nog meer mensen met een verstandelijke beperking. Hier word je goed verzorgd. En als degene dingen zelf kunt, dan doe je dat. Verder is er fysiotherapie, ergotherapie en speltherapie.

Ik heb geleerd dat er verschillende soorten woonvoorzieningen zijn. Bij de ene woonvoorziening woon je in een huis met andere personen. En je mag daar best veel dingen doen, maar dat wordt meer samen gedaan. Bij andere wooninitiatief koop je een woning met ouders die ook een kind hebben met een verstandelijke beperking. Bij zo'n wooninitiatief proberen ze de kinderen zo zelfstandig te laten leven, maar ze krijgen wel nog de zorg die ze nodig hebben.

Op dit filmpje is te zien hoe iemand met zijn licht verstandelijke beperking omgaat en hoe zijn leven gaat.

Comment Stream

3 years ago
0

Het is een leuke tackk met een vrolijke achtergrond. Ook leuk dat je filmpjes hebt gebruikt! De tekst is duidelijk en het staat goed uitgebreid uitgelegd !

3 years ago
0

goede dag mevrouw de Groot. Wat ziet dit er keurig uit! Vind het goede en leerzame informatie. Vind ook dat je de 2 opdrachten op elkaar hebt afgestemd. het past heel goed bij elkaar. De filmpjes zijn ook goed! wel jammer dat je er geen link bij hebt gezet waar je deze informatie vandaan hebt gehaald. Al bij al vind ik dat je het keurig hebt gedaan en ben ik dan ook werkelijk heel trots op je! Ben trots op je Daphne de Groot.

3 years ago
0

Ik vind dat je een leuk ontwerp hebt met de kleurtjes enzo Daph! Je filmpjes passen goed bij je informatie en ik denk wel dat je je iets verder hebt verdiept in je onderwerpen. Mooie Tackk!