George Stephenson


Lokomotiva, Raketa

Narodil-1781                Zemřel-1848
-Číst a psát= večerní škola
Své strojařské zkušenosti získal takřka bez vzdělání.

Lokomotiva

1823- Založil továrnu na výrobu lokomotiv

1829-Vyhrál závod lokomotiv se synem Robertem za výhru obdrželi 500 liber.

Lokomotiva byla nazvaná Raketou..Dosahovala až 46km/h svojí rychlosti. Jeho lokomotivy byly v této době schopny utáhnout 36 vozů o váze 90 tun rychlostí 19 hm/h. V letech 1850-1870 zaznamenaly Evropa a Sev. Amerika bouřlivý zdroj staveb železničních tratí, náspů,viaduktů,tunelů a nádraží, ale tento veliký rozvoj Georg nezažil.

Stephenson se podílel i na jiných významných železnicích světa např: Londýn-Birmingham nebo Liverpool-Manchester.

Ve 30. letech začaly být železnice podle Stephensonova vzoru stavěny v  USA, Francii, Belgii a také v Německu. První železnice v Habsburské monarchii  zahájila provoz 7.června 1839 mezi Vídní a Brnem.Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Stephenson

Sabina Kuntová 8.A

Comment Stream