Obujam kocke

1. Kojeg je oblika tijelo u okretanju?

2. Desnim klikom,otvori donju sliku u novoj kartici, spremi je na računalo i ispiši na pisaču. Presavij po rubovima, zalijepi po sivim poljima. Kada to uradiš odgovori na pitanja:

a)  Koji lik iz crtanog filma je prikazan na STRANAMA KOCKE?
b)  Zauzima li tvoja kocka PROSTOR?

3. Odgovori na pitanja.

a)  U čemu je razlika cm i cm2?
b)  U čemu je razlika cm2 i cm3?
c)  Kojim mjernim jedinicama mjeriš obujam?

4.   Ispiši donji crtež na pisaču.

a)  Izmjeri kolika je DULJINA BRIDA KOCKE.
b)  Izračunaj kolika je POVRŠINA STRANE KOCKE.
c)   Izračunaj koliki je OBUJAM KOCKE.
d)  Izračunaj koliko bi takvih kocaka moglo stati u veću kocku čiji je
obujam 1 dm3.
e)  Kocku oslikaj nečim što voliš.
f)   Na jednoj strani napravi svoj MEMENTO za kocku.

Provjeri što znaš o obujmu kocke klikom na kviz ,,MJERENJE OBUJMA'':

Bravo!