Práce, výkon a energie

Co to vlastně je?

Práce

Dělí se na manuální a mechanickou práci.

Manuální práce je jakákoli práce, kterou vykonáváme svými svaly.

Mechanická práce je, když se nějaký předmět působením síly posune po dráze.

Vzorec pro výpočet je  W =F . s

Jednotlivé značky:

W - work - práce                     F - síla                      s - dráha

Jednotka práce:

J - joule [džaul]

Výkon

Výkon je práce za jednotku času.

Vzorec pro výpočet je P = W : t

Jednotlivé značky:

P - výkon                           t - čas                                     W - mechanická práce

Jednotka výkonu:

W - watt

Energie

Tělesa konají práci z energie, kterou berou živý tvorové z jídla, pití a jiné a stroje mají naftu, benzín nebo třeba olej.

Zákon energie zní: Celková energie se nemění - zůstává stejná.

Vzorec pro výpočet je Ep = m . h . g

Jednotlivé značky:

Ep - energie polohová        m - hmotnost          h - výška        g - konstanta

Jednotka energie:

J - joule [džaul]