Lalokoploutví

nozdraté ryby

 • lalokoploutví je pradávná skupina ryb
 • předchůdci suchozemských živočichů
 • jsou to obratlovci - strunatci
 • nejznámější zástupce lalokoploutvých ryb - Latimérie podivná
 • podle odhadů žili před 410–65 miliony let
 • kromě latimérie podivné známe ještě - latimérie celebeská (objevena roku 1998)
 • jsou to dravci
 • živí se rybami

LATIMÉRIE PODIVNÁ

 • latinsky: Latimeria chalumnae
 • vyskytuje se na západní části Indického oceánu,
 • žije na skalnatých podmořských svazích, na které naráží silné oceánské proudy
 • meří v průměru asi 1,5-2 metry
 • má zavalité tělo, ploutve na násadcích, modré šupiny
 • je označována jako živoucí fosílie
 • je příbuzná obojživelníkům
 • živí se rybami a hlavonožci
 • latimérie podivná je vejcoživorodá

LATIMÉRIE CELEBESKÁ

 • Velikost: 140 cm
 • Teplota: 16 - 21 °C
 • Využití ryby: mořské akvárium

Vypracovala: Veronika Rogulská
                          Viktorie Novotná

Comment Stream