נפטון

נפטון הוא כוכב הלכת השמיני במרחקו מהשמש. לעתים, מסלולו של פלוטו (הרחוק יותר בממוצע) חוצה אתחנקן קפוא במקום קיטור.

Comment Stream