Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes
Prifysgol Aberystwyth

Gweithdy: Addysgu gyda Byrddau Gwyn Rhyngweithiol (15/07/2014)

Cawsom weithdy llwyddiannus iawn ar y defnydd o’r Byrddau Gwyn Rhyngweithiol ar gyfer addysgu. Arweiniwyd y gweithdy hwn gan Susan Ferguson a Johanna Westwood o’r adran Gwasanaethau Gwybodaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Roeddem yn 14 o gyfranogwyr brwdfrydig, yn awyddus i ddefnyddio TG yn ein haddysgu.

Dyma rai sylwadau gan y cyfranogwyr:

Fe ddysg’son ni:

  • “Sut i ddefnyddio bwrdd gwyn ... yn ddefnyddiol ar gyfer gwahanol weithgareddau”
  • “Llawer ... llawer o syniadau i ddatblygu. 1. Sut i ddechrau rhaglen. 2. Mewnforio PPT”
  • “Llawer. fflipsiart a Powerpoint i’m ?”
  • “Y gallu i ddefnyddio adnoddau yn yr ystafelloedd ddosbarth yn effeithiol”
  • “Ydw. Problem – yn dysgu mewn lleoliadau heb y cyfleusterau hyn ond yn dda i wybod sut.”

Byddwn yn cymryd rhai camau ar:

  • “Byddaf yn dechrau defnyddio'r system yn y dosbarth.”
  • “Mwy o weithdai”
  • Audacity. Mwy o Promethean (yn ddefnyddiol iawn, ond nid yn ddigon imi gymryd popeth i mewn)”
  • “Ehangu adnoddau addysgu”

Adborth sain am y gweithdy:

Rydym yn gobeithio mai’r sesiwn hon a fydd y cyntaf o lawer i ddod.

Mae croeso ichi adael unrhyw sylwadau yma, nid oes angen i chi mewngofnodi, dim ond anfon eich sylwadau a’ch syniadau atom

Tîm datblygu staff

Comment Stream