AUTEM DO PRAVĚKU

Je ráno a Uhu vyrazil ze své jeskyně. Probudil se nezvykle hladový, tak se rozhodl, že si půjde ulovit snídani.

Prodíral se hustými křovinami a najednou "mamut". Uhu se napřáhl a hodil svůj kamenný oštěp. Však od mamuta se to spíše odrazilo, jelikož pazourek byl již tupý. "Sakra zase mi upláchl." Uhu celé dopoledne vymýšlel jak mamuta ulovit. Nakonec  vymyslel velice primitivní kočár, který měla táhnout koza. Myslel jsi, že když se za mamutem nechá potáhnout bude mít větší šanci.

Ráno zapřáhnul kozu a šel na mamuta. Bohužel se potkal se svým bývalým kmenem. Ty se mu vysmáli do obličeje, že se nechá tahat kozou. Tak se jich tedy zeptal, jak to dělají, že ho chytí ? Řekli mu, že vždy shodí ze skály, ale Uhu byl sám. V noci se mu zdálo jak jezdí v jaké si věci. Měla 4 kola a jela v obrovské rychlosti.

V tu chvíli se Uhu zbudil a řekl si: "to by se to lovilo, kdybych mohl jezdit v té věci". Když se Uhu probudil a potřeboval hrozně na záchod. Už chtěl zalést za křoví a najednou spatřil člověka. Slyšel jak říká: "Tohle starý auto mi v životě nosí jenom smůlu." Uhu to sice nechápal, ale rozhodl se to "auto" prozkoumat.

Byla tam jakási dvířka a za nimi sedačka, tak tam vlezl. Před sebou měl malé kolo. Auto divně chrčelo, jako by bylo připraveno k jízdě. Dole u nohou byli pedály. Myslel jsi, že je to opěrátko na nohy a však když na ně zatlačil auto se rozjelo. Pak zjistil, že tím kolem se ovládá směr. Když auto plně ovládal řekl si, že stímhle by se mamut lovil mnohem lépe.

Vzal si z jeskyně ještě kopí a vyrazil. Jel kolem druhé skupiny a vysmál se jim, jako oni jemu. Vidí mamuta. Zatlačil více naplyn a auto jelo ještě rychleji. Natáhl se tedy z okénka napřáhl se a hodil svůj nabroušený oštěp. Do mamuta se oštěp sice nezabodl, ale mamut zakopl o velký balvan, který přehlédl. Spadnul a zlomil si vaz. Uhu byl moc štastný, že se konečně za dlouhou dobu pořádně nají. Auto si velice oblíbil, jelikož Uhu už nemusel chodit nikdy pěšky.