צוצלת

הצוצלת - היא תור קטן החי באזורים הטרופים באפריקה מדרום לסהרה, במזרח התיכון ובדרום אסיה מדרום להודו. הצוצלת מתגוררת בסבך, באזורים יבשים. בישראל נפוצה בכל הארץ.

הצוצלת מקננת על גבי עצים או בחצרות בתים, ומטילה שתי ביצים לבנות. מעופה מהיר, בתנועת כנפיים קצובה ומשק מהיר מזדמן. אופן תעופה זה מאפיין את כלל היוניים.

צוצלת היא הציפור השלישית בתפוצתה בישראל אחרי העורב אפור ואחרי הדרור.

מקור הצוצלות בארץ הוא בפרטים שהובאו על ידי המוסלמים למסגדיהם מאפריקה לקישוט ולהנאה מהמייתה, והיא למעשה פליטה שהתרבתה בארץ באופן טבעי ולכן נחשבת כמין פולש - הציפור הפולשת הראשונה בארץ.

Comment Stream

2 years ago
0

חסר מידע מה הנזקים שהיא גורמת מה דרכי ההתמודדות