Vlastnosti látek

Vlastnosti látek pevných

*mají stálý tvar i objem

*mohou mít různé vlastnosti: křehké, tvrdé, pružné, tvárné a td.

Vlastnosti látek kapalných

*mají proměnný tvar a stálý objem

*jsou tekuté (dají se přelévat) a snadno dělitelné (kapky)

*tvar zaujímají podle nádoby

*jsou nestlačitelné ( objem se nemění)

*v klidu je hladina v nádobě vždy vodorovná

Vlastnosti látek pevných

*mají proměnný tvar  i objem

*snadno mění tvar i objem

* jsou rozpínavé a stlačitelné (rovnoměrné vyplní celý prostor)

*jsou tekuté

TĚLESO : tělesa se můžeme dotýkat a mačkat jej.

LÁTKA : látek se dotýkat nemůžeme.

Vanesa Guntherová

Comment Stream