Afrondingsopdracht 1

Verdiepen mensen met een beperking
Romy Poirters MOOM01N

Wet- en regelgeving gehandicaptenzorg

In Nederland wonen ongeveer 1 miljoen mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke of verstandelijke beperking zijn, of natuurlijk allebei de beperkingen samen. Zij moeten op dezelfde manier in de samenleving kunnen meedoen als de rest van de mensen. Mensen met een beperking krijgen hulpmiddelen en extra voorzieningen als zij deze nodig hebben. Dit staat allemaal in de wet vastgelegd.

Hulp en vergoedingen

Met hulp en vergoedingen kunnen sommige mensen met een beperking langer zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Veel hulpmiddelen voor een behandeling, verzorging of revalidatie zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Bijvoorbeeld een verstelbaar bed. Dit krijg je alleen als je het aanvraagt en het ook echt nodig is. Voor hulpmiddelen die niet in het basispakket worden vergoed kun je bij de gemeente terecht. De gemeente regelt deze hulpmiddelen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hieronder valt bijvoorbeeld: hulp in het huishouden, een rolstoel, taxivervoer in de regio en boodschappendiensten. Ook ondersteunt de gemeente vanuit deze wet activiteiten voor mensen met een beperking in bijvoorbeeld wijkcentrums.

Een beperking brengt vaak nog extra kosten mee als je bijvoorbeeld een rolstoel moet. Als de rolstoel niet door de deur kan moet de woning aangepast worden. Dit word ook geregeld via de gemeente. Ook kan iemand met een beperking een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente. Hiermee kan je parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen of op plekken waar een parkeerverbod geldt.

Gelijke behandeling mensen met een beperking

Alle mensen met een beperking moeten net zo behandeld worden als ieder ander. Dit geld ook op het gebied van wonen, werken, onderwijs en openbaar vervoer. Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is verboden mensen met een handicap of chronische ziekte anders te behandelen. Ook als er aanpassingen nodig zijn. Een school moet een leerling extra studietijd geven of het schoolgebouw aanpassen als dit nodig is. Ook moet het openbaar vervoer toegankelijk zijn voor iedereen.

Rechten mensen met een beperking bij gedwongen opname

Als mensen met een handicap een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving zijn kunnen ze gedwongen worden opgenomen. Hier zorgt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen voor bescherming. De patiënt heeft volgens deze wet recht op een duidelijk omgeschreven behandeling.

Werk voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking die niet zelfstandig kunnen werken kunnen aan de slag in een sociale werkvoorziening. Elke gemeente krijgt geld van de overheid voor werkplekken in een bedrijf voor sociale werkvoorziening of voor de kosten van een begeleider bij een ‘gewoon’ bedrijf. Met dit geld kan de gemeente een deel van de loonkosten van de werkgever betalen of eventuele aanpassingen van de werkplek. Ook krijgt de gemeente een extra toeslag als iemand met een beperking bij een ‘gewone’ werkgever werkt.

Zorgboerderij

Wat is een zorgboerderij

Een zorgboerderij is een bedrijf in de landbouwsector waar mensen met een zorgvraag hun dag kunnen doorbrengen. Dit wordt ook wel dagbesteding genoemd. Er wordt altijd gekeken naar wat iemand kan. Klusjes zijn voorbeeld eieren rapen of dieren voeren.

De meeste zorgboerderijen bieden dagbesteding voor mensen die zorg en begeleiding nodig hebben maar er zijn ook boerderijen die arbeidstraining of een begeleide werkplek bieden. Het werken op de boerderij is dan bedoeld om arbeidsritme en sociale contacten op te doen. Op veel zorgboerderijen komen mensen een aantal dagdelen per week. Maar er zijn ook boerderijen waar mensen werken en wonen. Ook zijn er speciale zorgboerderijen die opvang bieden in de weekenden en vakanties.

De soorten doelgroepen waar zorgboerderijen voor zijn:

  • - Mensen met een beperking
  • - Mensen met psychische of sociale problemen
  • - (ex)verslaafden
  • - (ex)gedetineerden
  • - Ouderen
  • - Mensen met autisme
  • - Mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • - Jongeren met opvoedingsproblemen
  • - Leerlingen uit speciaal onderwijs
  • - Mensen die een burn-out hebben (gehad)

Op sommige boerderijen worden deze groepen gemixt maar op de meeste zorgboerderijen zit maar 1 doelgroep.

Ontstaan

Zorgboerderijen bestaan allang maar niet precies zoals het nu is. Vroeger waren boerderijen vaak een plek waar mensen ‘waar iets mee was’ terecht konden. Doordat er in de loop van de tijd veel speciale voorzieningen zijn gekomen voor deze groep mensen zijn de zorgboerderijen een beetje uit het oog verloren. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de zorgboerderijen meer bekendheid te geven. Dit werkt erg goed en het aantal cliënten groeit enorm.

De laatste jaren is de ontwikkeling van de zorgboerderijen erg snel gegaan. Dit komt omdat mensen graag wil onderdeel willen worden van de samenleving. Ook bieden cliënten voor boerderijen een nieuwe kans om verder te kijken dan alleen het ‘boerenleven’.

Begeleiding

De begeleiding op zorgboerderijen wordt meestal gedaan door de zorgboer en zorgboerin zelf. Soms brengen clienten hun eigen begeleiding mee maar er zijn ook zorgboerderijen waar een team met begeleiders werkt.

Sfeer

Op zorgboerderijen komen mensen niet alleen om te werken maar ook voor plezier. Ze moeten op deze plek ruimte, structuur en ontspanning kunnen vinden. Door in de buitenlucht te werken en contact te hebben met dieren, planten en aarde komen de meesten clienten goed tot rust.

Plaatsing

Als je iemand wilt plaatsen op een zorgboerderij kun je dit via internet doen (www.zorgboeren.nl). Op deze site kun je precies zien welke zorgboerderijen er in de buurt zijn en welke geschikt is voor de client. Je kunt zelf conttact leggen met de zorgboerderij. Meestal komt de client eerst kijken op de zorgboerderij om te kijken of deze wel bij hem of haar past. Ook is het natuurlijk belangrijk dat je goed met de zorgboer en de begeleiders overweg kan. Als dat allemaal in orde is moet er nog veel geregeld worden zoals wanneer wil je komen en welke begeleiding heb je nodig. Ook moet het vervoer naar de boerderij geregeld worden.

Comment Stream

3 years ago
0

Ik vind het mooi verwoord en ook duidelijk. Het ziet er goed verzorgd uit en goed dat je het ondersteunt met filmpjes.

3 years ago
0

Je hebt het heel erg duidelijk gedaan. Ook de filmpjes erbij is erg leuk. De tekst is goed duidelijk. en je hebt gedaan wat er in de opdracht stond

3 years ago
0

Ziet er mooi uit Romy. Informatie is duidelijk en de filmpjes ook.

3 years ago
0

ziet er goed duidelijk en verzorgd uit, informatie is duidelijk en de indeling is duidelijk

3 years ago
0

Goed dat je de filmpjes erin hebt gezet want dat maakt de tekst wat duidelijker ! verder ziet het er netjes uit.

3 years ago
0

Mooie site met plaatjes en filmpjes. Voldoende informatie, ziet er goed uit!