Jorick's leerdoelen 2014-2015

Mijn naam is Jorick Scheerens en ik ben 34 jaar. De onderstaande drie leerdoelenasdlkjahsdlkjahsdlkjhalsdkjhalj

Herkent veelgebruikte standaardtechnieken. Begrijpt hoe
mediaproducenten
deze
technieken inzetten om hun
doelstellingen te realiseren.
Gebruikt deze kennis om
mediaboodschappen kritisch
te evalueren.

S1 Niveau 3

Beseft hoe het eigen
mediagebruik invloed heeft
op de eigen levensstijl. Kan
analyseren hoe de eigen
mediaconsumptie van invloed
is op de eigen kijk op de wereld
(‘je bent wat je surft/kijkt/
speelt/downloadt’).

Ik ga mijn mobiele telefoongebruik analyseren door middel van een app (naam volgt). Op basis van deze analyse krijg ik inzicht in mijn gebruik en zal binnen twee maanden mijn gebruik beter onder controle hebben.

Onderhoudt via sociale
netwerken contact met zowel
naasten en kennissen, als
met professionele relaties
(medescholieren, collega, etc.).
Reageert op ondersteunende
wijze op de activiteiten van
anderen op

Ik wil volgende maand via Facebook (drie pagina's) en Twitter (20 journalisten) contact onderhouden met professionals in het kader van mijn opleiding Redactioneel Medewerker. Daarbij breng ik in kaart hoeveel berichten er worden geplaatst etc......

Comment Stream