Onze presentatie over de dieren uit de Noordzee

Er leven veel dieren in de Noordzee. Wij vertellen over de bekendste dieren.

Noordkromp: De noordkromp behoort tot de schelpdier soorten. De schelp is dik en zwaar. Ze zijn ongeveer 12 cm doorsnee. De schelp leeft op een zand/modderige plek.    Je komt hem vooral tegen in de Noordzee en op het strand.

Dodemansduim: De dodemansduim is een zacht koraal dat groeit op een harde ondergrond. In de Oosterschelde groeit het goed. Maar in andere Nederlandse wateren groeit het niet goed. Het is zeldzaam om een dodemansduim ergens anders te vinden.

Noordkaper: De noordkaper is een soort walvis. Het is een van de kleinere soorten.         In de Noordzee komt hij nauwelijks meer voor. Hij is heel erg bedreigt door de jacht.        Er leven nu nog maar ongeveer 300 tot 500 noordkapers.

Bruinvis: De kleinste walvis van de Noordzee. Hij werd erg bedreigd. Gelukkig gaat het al wat beter met de bruinvis. Nu is het weer de meest voorkomende walvis.

Tuimelaar: Dit is de bekendste dolfijn van de Noordzee, (Flipper is ook een tuimelaar). Ook deze visachtige werd bedreigt. Ze worden niet vaak in het wild gespot.