εκδήλωση τιμής & μνήμης για τα 30 έτη από τη κοίμηση του π, Σωτήρη Ανυφαντή

ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ