עבודה בגאוגרפיה- זיהום אוויר מתחבורה

רועי שנקר ,נעם טל ,דניאל מרי ,אביגיל לונדון ,הילה דרייפוס

זיהום אוויר הוא שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המלה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולצומח

לזיהום אוויר מתחבורה השפעה חמורה יותר מאשר (מאמשך) זה הנגרם ממקורות נייחים.

וזאת משתי סיבות:

1.קירבת מקור הזיהום לאוכלוסיה הנפגעת

2. תערובת המזהמים הנפלטת מכלי רכב, הכוללת גזים רעלים במיוחד.

מזהמי אוויר גורמים לאפקטים בריאותיים וסביבתיים שונים התלויים במזהם הספציפי, בריכוזו, במשך החשיפה, באינטרקציה עם מזהמים נוספים ובמצבו הפיסי וברגישות של האדם הנחשף. החשיפה בעיקרה היא נשימתית ולכן

מערכת הנשימה היא הנפגעת העיקרית.

זיהום אוויר מתחבורה הוא כלל סוגי מזהמי האוויר הנפלטים מתחבורה ממונעת. במיוחד הכוונה לזיהום אוויר מכלי-רכב יבשתיים כמו מכוניות, משאיות, אוטובוסים, אופנועים ורכבות, ובמיוחד כאלה הנמצאים בסביבה עירונית וגורמים בריאותי לבני אדם ולנזקים נוספים כגון גשם חומצי. בתאוריה הדבר כולל גם השפעות כלי-רכב נוספים כמו זיהום אוויר ממטוסים וזיהום אוויר מסירות ואוניות. מלבד זיהום אוויר מאוניות בנמלים ימיים, בדרך כלל סוגי זיהום אלה אינם נמצאים בקרבת מקומות יישוב ולכן יש להם בעיקר השפעה על המערכת האקולוגית ופחו השפעות בריאותיות.

Comment Stream