Llwyddiant i Fyfyrwyr Cymraeg i Oedolion Myfyrwyr Lefel Canolradd/Uwch

Llwyddwyd 13 o fyfywyr yn yr arholiad lefel Canolradd a 2 o fyfyrwyr yn yr arholiad lefel Uwch yn 2014.

Success for Welsh for Adults Students level Intermediate/Advanced

In 2014 13 students were successful in gaining an Intermediate level Welsh for Adults Certificate and 2 students were successful in gaining an Advanced level Welsh for Adults Certificate.