Můj malý časopřehled

něco do občanky

Rok

Rok je doba, která uběhne mezi dvěma opakováními události spojené s oběhem Země kolem Slunce.

  • Kalendářní rok má 365 dní.
  • Přestupný rok je rok který má 366 dní, kalendářní rok má ale jen 365 dní. Protože jeden tropický rok je dlouhý 365,242 19 dne, dochází zhruba k odchylce jednoho dne za čtyři roky, a proto se vkládá jeden den navíc, kterému se říká Přestupný den.
  • Siderický rok (též hvězdný rok) je doba, za kterou oběhne Země kolem Slunce vzhledem ke vzdáleným hvězdám. Trvá 365,256 363 051 dne (365 d 6 h 9 min 9 s).
  • Tropický rok je doba mezi dvěma průchody Slunce jarním bodem. Trvá 365,242 192 129 dne (365 d 5 h 48 min 45 s). Je to taky perioda se kterou se střídají roční období a jeho délka je tedy důležitá pro tvorbu kalendáře.
  • Anomalistický rok je doba, která uplyne mezi dvěma průchody Země přísluním (perihéliem). Trvá 365,259 635 864 dne (365 d 6 h 13 min 52 s).
  • Střední juliánský rok je střední délka roku podle juliánského kalendáře. Trvá 365,25 dne.

Měsíc

Měsíc je časová jednotka v mnoha kalendářích. V našem gregoriánském kalendáři má 28 až 31 dní. Původně byl odvozený od délky synodického měsíce, který trvá asi 29,5 dne.

Protože ale rok není synodickým měsícem beze zbytku dělitelný, muselo se přikročit k jeho úpravám. Rok má tedy v gregoriánském kalendáři 12 měsíců.

Týden

Týden má 7 dní.

Den

Den je doba mezi východem a západem Slunce, ohraničená soumrakem.

Středověcí komputisté někdy nazývali takovýto den dies usualis nebo artificialis.

Celý den (tedy světlý den a noc) byl ve středověku nazýván dies integer nebo také dies naturalis, v církevním právu pak dies legitimus.