Confronteren - effectief leidinggeven

Kernwaarden leidinggeven: naast inspireren, coachen, sturen en.......

Opdracht (15 minuten)

Open onderstaande linkjes, bestudeer vervolgens de pagina over conflictstijlen.

Beantwoord daarna de volgende twee vragen:

1. Wat houdt het Thomas-Kilmann model in?

2. Welke conflictstijl pas jij toe, wanneer is deze stijl effectief en ineffectief?

Conflictstijlen

http://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/conflicthantering-onderhandelen-leerdoelen/conflictstijl-inzicht

http://123management.nl/0/030_cultuur/a300_cultuur_13_conflictstijlen.html

Na deze 15 minuten, delen we met de groep onze bevindingen klassikaal.

               

Ná de les: Graag invullen: evaluatie

http://nl.padlet.com/g_copini/53umbinpi0bc


Duo-opdracht (20 min)

Bedenk samen een situatie waarin een conflict is. De een spreekt de ander aan, m.b.v. een conflictstijl (rollenspel). Na 10 min. draaien jullie de rollen om of wisselen jullie met een ander duo (ook 10 min.). Bedenk goed waarom je voor een bepaalde stijl hebt gekozen, en ga na of dit effectief was en waarom.

Volgende week: presentaties

- max. 10 min. 'alleen of duo'
- reflectie 'Leidinggeven-Stream'
- presentatievorm: vrij
- antwoord op de vraag:

Wil ik een leidinggevende secretaresse zijn?

Samengesteld door Gabriëlle Copini