מרכז פסג"ה לוד

השבוע נערך מפגש למידה של הצוות הפדגוגי במרכז פסג"ה לוד, על אחד הכלים המשמעותיים ביותר ליצירת למידה משמעותי היא שימוש בטכניקה בנושא:"הוראה מבוססת פרויקטים P.B.L.", המפגש נערך בהנחייתו של מרצה אורח מטעם חברת "פסיפס" . הכרות של כל תהליך הלמידה המאפשר .חוויה של חקר משמעותי שמגביר המוטיבציה ללמידה ולהצלחת הפרויקט

?הועלו לדיון הסוגיות של: איך עושים את זה
?מה הם הכלים לביצוע הוראה מבוססת פרויקטים

מה הם הדרכים להערכת הוראה מבוססת פרויקטים

איך מקיימים תהליכי למידה רפלקטיבים על ההתנסות בהוראה מבוססת פרויקטים

?כיצד ניתן לקדם את הטכניקה בפיתוח המקצועי

Comment Stream