ŽEMĖLAPIAI

Daugiau duomenų žemėlapių galima rasti pavarčius leidinį

,,Lietuvos statistinis atlasas 2011".

http://www.stat.gov.lt/uploads/atlasas_2011.pdf

UŽDAVINIAI.

Mokiniai, dirbdami poromis, naudodamiesi žemėlapiu gebės komentuoti statistinę informaciją.

Mokiniai atpažins statistikos duomenų žemėlapį, susies statistikos duomenis su skirtinga spalva ir perskaitys pateiktus duomenis.

Darbo eiga:

  • mokiniai pasiskirsto poromis,
  • naudodamiesi  tinklalapyje pateikta medžiaga  išsinagrinėja pavyzdžius, susipažįsta su užduotimis,
  • tinklalapyje  susiranda reikiamą žemėlapį, jį nagrinėja užsirašydami atsakymus į klausimus, padėdami vienas kitam ir vienas kitą mokydami.