Horses

Barrel Racing

Preteká sa okolo troch sudov, ktoré sú rozostavané v tvare trojuholníka. Okolo každého suda musí jazdec s koňom spraviť plný kruh a následne sa čo najrýchlejšie vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovnú čiaru do momentu, keď cez ňu znova prejdú.

Súťažiaca dvojica s najrýchlejším časom vyhráva. Za zhodenie každého jedného suda sa pripočítava 5 trestných sekúnd k času súťažiacej dvojice. Pomýlenie trate vedie k diskvalifikácií z daného kola.

Kôň beží s pľúcami,zotrváva srdcom a vyhráva charakterom...

Keď jazdec a kôň spolupracujú, dosahujú krásne výsledky
Takto to dopadne keď jazdec nepočúva hlas svojho koňa.

Comment Stream